Michelle Lee

Ka noho au
Ka noho au i runga i te tihi o Rangihoua
Ka titiro ki ngā kapua e miri ana
i ngā moutere o te Waitemata
Huri atu ki ngā maunga tapu o
Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herehere
Ngā waka e;
Ko Maunga Rei; Ko Maunga Kiekie
Ko Maunga Whau; Ko Rangitoto hoki
Tu tonu i te po; tu tonu i te ao.
Hoki mai ki te Motu-Arai-Roa
Ko Waiheke e
Ka pupuhi te hau herenga ngā waka
Mai Hawaiiki nui, Hawaiiki roa, Hawaiiki pamamao
Whakawhiti te marama i ngā wai tapu o Te Huruhi
Piringakau, Piritahi, ko te kainga e
Ka noho au

Ka rongo ahau ki te tangi o te rehutai o Te Motu-arai-roa. Ka rere aku mihi ki a koutou.

Raised on Waiheke grew a deep love for our gentle Island. Watching the tides of Putiki, dusty red roads, golden paddocks, the perfume of the bush, as my horse grazed at the base of Rangihoua. My childhood was full of adventures, freedom and the bliss that all the beautiful elements, and special places our island offered, protected by a community that cared.

I returned home to teach and established Piringakau in the mid 90’s. After the opening of the Piringakau whare I wrote and taught this waiata to my students. We then journeyed, students, parents and whānau to each of the sites mentioned in the song.

The waiata is almost 30 years old now, so it gives me great joy that it is still sung by those who call Waiheke home.

Ka rongo ahau ki te tangi o te rehutai o Te Motu-arai-roa. Ka rere aku mihi ki a koutou.